Neerlandse Lloyds Lloyds Coverholder Overstromingsverzekering Flood Insurance Brug Molen Kanaal
overstromingsverzekering

Stijgende zeespiegel bedreigt drie keer meer mensen dan gedacht


Uit een studie van de universiteit van Princeton die in Nature Communications verscheen, blijkt niet 80 maar 300 miljoen mensen in een gebied te wonen dat minsten één keer per jaar overstroomt in 2050 als we niks doen aan de huidige CO2 uitstoot en kustdefensie. Dit is meer dan drie keer het aantal mensen dat eerder werd ingeschat.

30 October 2019

The Guardian schrijft dat dit veel hogere aantal het gevolg is van nauwkeuriger onderzoek naar kustregio's.

"Eerdere modellen maakten gebruik van satellietgegevens die de hoogte van het land overschatten als gevolg van hoge gebouwen en bomen. Het nieuwe onderzoek maakte gebruik van kunstmatige intelligentie om voor dergelijke verkeerde schattingen te compenseren."

De voorspellingen van de nieuwe studie houden geen rekening met toekomstige bevolkingsgroei of natuurlijke erosie van kustland. In Europa, Australië en de VS werd (gelukkig) al met nauwkeurigere data gewerkt en daardoor zijn de gevolgen van de klimaatverandering niet veel erger dan gedacht. Zie onderstaande afbeelding om te zien tot waar in ons land het water kan reiken (bron: climatecentral.org)

Met name Azië zou veel harder worden getroffen dan tot nu toe werd gedacht. Vier keer meer mensen worden bedreigd in China, Vietnam, Bangladesh, Thailand, India en Indonesië. Steden als Mumbai in India, Basra in Irak en Alexandria in Egypte liggen tegen 2050 helemaal of gedeeltelijk onder water.

Logischerwijs kunnen landen zich wapenen tegen het stijgende water door bijvoorbeeld het bouwen van dijken. Alleen voor de veelal arme gebieden die getroffen zullen worden, is dit een veel groter uitdaging.

Related articles
Neerlandse Lloyds Lloyds Coverholder Overstromingsverzekering Flood Insurance Kasteel Rivier Boot 1 overstromingsverzekering Extreme wateroverlast in Limburg

De provincie Limburg heeft te maken met grote wateroverlast door extreme regenval en hoge waterstanden.

Neerlandse Lloyds Lloyds Coverholder Overstromingsverzekering Flood Insurance Brug Kerk Rivier overstromingsverzekering Villaverzekeringen van Turien krijgen volledige overstromingsdekking

In samenwerking met Aon Reinsurance Solutions breidt Turien & Co. Assuradeuren per 1-1-2020 premium woonverzekeringen uit met overstromingsdekking.