Neerlandse Lloyds Lloyds Coverholder Overstromingsverzekering Flood Insurance Brug Kerk Rivier
overstromingsverzekering

Villaverzekeringen van Turien krijgen volledige overstromingsdekking

In samenwerking met Aon Reinsurance Solutions breidt Turien & Co. Assuradeuren per 1-1-2020 premium woonverzekeringen uit met overstromingsdekking. Woningen met een herbouwwaarde vanaf € 500.000 en inboedels met een nieuwwaarde vanaf € 100.000 verzekert Turien & Co. dan tegen schade als gevolg van overstroming van oppervlaktewater. De Premium producten bieden dekking voor overstroming door zout én zoet water, zowel door het overlopen, bezwijken of falen van primaire als niet-primaire waterkeringen.

26 November 2019
"De consument is over het algemeen niet goed op de hoogte van het verschil tussen type waterkeringen."

AnsvarIdea, de verzekeraar achter de Premium verzekeringen van Turien & Co. zegt hier op de website van Turien het volgende over: “De consument is over het algemeen niet goed op de hoogte van het verschil tussen type waterkeringen. Daarom is onze dekking uitgebreider dan het haalbaarheidsadvies dat is uitgebracht door de projectgroep Neerslagclausule van het Verbond uit 2018. Deze projectgroep acht het haalbaar voor verzekeraars om dekking te bieden tegen overstromingen als gevolg van het falen of overlopen van uitsluitend secundaire (regionale/lokale) waterkeringen en niet van de primaire waterkeringen die ons beschermen tegen het water van de grote rivieren en de zee. Dit onderscheid maken wij niet.”

"lancering laat zien dat het verzekeren van overstroming zonder enige restricties in Nederland een verzekerbaar risico is"

Samenwerkingspartner Aon Reinsurance Solutions zegt hier op de website van Turien het volgende over: “Aon is verheugd om samen met AnsvarIdéa te werken aan de lancering van de eerste volledig uitgebreide overstromingsoplossing voor particuliere huiseigenaren. Deze lancering laat zien dat het verzekeren van overstroming zonder enige restricties in Nederland met brede ondersteuning van gerenommeerde herverzekeringsmaatschappijen een verzekerbaar risico is”.

Related articles
Neerlandse Lloyds Lloyds Coverholder Overstromingsverzekering Flood Insurance Kasteel Rivier Boot 1 overstromingsverzekering Extreme wateroverlast in Limburg

De provincie Limburg heeft te maken met grote wateroverlast door extreme regenval en hoge waterstanden.

Neerlandse Lloyds Lloyds Coverholder Overstromingsverzekering Flood Insurance Brug Molen Kanaal overstromingsverzekering Stijgende zeespiegel bedreigt drie keer meer mensen dan gedacht

Niet 80 maar 300 miljoen mensen worden bedreigd door de zeespiegelstijging.